Obejrzyj film o kresach

2012-07-31 21:53

Kresy - arkadia i piekło Film poświęcony Ziemiom Wschodnim znajdującym się niegdyś w granicach Państwa Polskiego, a obecnie należących do niepodległej Ukrainy, Białorusi, Litwy i Łotwy. Bardzo często tożsamość narodowa w tych krajach tworzyła się w opozycji do Polski (jak choćby na Ukrainie). Tam, gdzie władała Rosja możliwości w zakresie dążeń niepodległościowych były niemal równe zeru. Kresy Wschodnie w sensie politycznym to dla Polski rozdział zamknięty. Pozostał jedynie historyczny mit i tęsknota tych, którzy się tam urodzili. Ale historyczna tradycja, a przede wszystkim polska kultura, rozwijająca się bujnie właśnie na ziemiach kresowych, zasługują na pamięć. Często pamięć ta przybiera formę barwnego mitu - tęsknoty za czymś utraconym na zawsze. Dokument stara się oddać te uczucia w krajobrazach, słowach ekspertów, a także w szkicu historycznym związanym z Kresami. Producentem filmu jest WFDiF.
www.iplex.pl/filmy/kresy-arkadia-i-pieklo,1445
(opis dystrybutora / red. iplex.pl)

https://m-fot.pl/wietecha-travel.eu/