stawki kilometrowe

Przy dziennych limitach kilometrów powyżej 300km stawka za 1km autokaru 3.60 netto +8 % Vat  

Bus -1.70+ 8% Vat.

Koszty opłat parkingowych, za przejazd drogami i autostradami pokrywa klient.

Przy wyjazdach kilkudniowych zapewnienie noclegu dla kierowcy należy do organizatora wyjazdu, ewentualny brak noclegu organizator rekompensuje przez wypłacenie ustalonego ekwiwalentu doliczonego do f-ry.