Ryczałt                                                                                                      

Bus -      do 100km/6h    300zł netto +8% Vat     - do 200km /9h  500 netto +8 %Vat

Autokar-do 100km/6h 500ł netto +8% Vat -   do 200km/9h 900 netto +8% Vat

 

Opłaty parkingowe, za drogi pokrywa organizator wyjazdu.

Dla stałych klientów istnieje możliwość negocjacji rabatu. W okresie od października do końca kwietnia możliwe indywidualne negocjacje rabatu.

Przy wyjazdach kilkudniowych  organizator zapewnia nocleg dla kierowcy, lub wypłaca ustalony ekwiwalent ,który zostanie ujęty w f-rze.